01 dec 2016

Het Colourfield in India

Opening van het Colourfield

Tags:  BFOHAD

Op 1 december 2016 is het Colourfield in India geopend. Dit is een ‘mini-sportarena’ waar kinderen een kans krijgen om hun hoop en dromen op gebied van sport tot werkelijkheid laten komen. Bij deze feestelijke opening waren vele kinderen en bekende Nederlandse oud-sporters aanwezig zoals de voetballers Frank Rijkaard en Johan Neeskens en oud hockey prof Floris Jan Bovelander.

Wat betekent het colourfield voor kinderen uit de lokale gemeenschap?

In veel landen op de wereld is er een tekort aan goede sportfaciliteiten. Ook in India is dit het geval en heerst er een behoefte bij veel kinderen om hun passie voor sport te uiten en hun talenten te ontwikkelen. Het zojuist geopende Colourfield biedt voor deze kinderen de mogelijkheid om te sporten en deel te nemen aan allerlei sport- en spel activiteiten die worden georganiseerd op en rond het veld. Kinderen kunnen op deze manier naast het ontwikkelen van hun talenten ook weer even echt kind zijn door plezier te hebben tijdens het sporten en nieuwe vrienden te maken met mede sportgenootjes. Want een feit is, zoals ook Nelson Mandela ooit sprak: “Sport verbindt mensen met elkaar.” Door te sporten maken kinderen zich fysieke en sociale vaardigheden eigen én ontwikkelen ze eigenschappen als leiderschap, zelfvertrouwen, teamgeest en doorzettingsvermogen. Ook leren kinderen zo met andere kinderen op een solidaire manier om te gaan. Naast deze bijdrage op sportief en sociaal vlak levert het veld tevens een grote bijdrage aan de lokale gemeenschap waarin deze kinderen leven.

   

Het versterken van de gemeenschap

In veel landen wordt het al vroeg donker, waardoor kinderen al vroeg in de avond gaan ronddwalen en vaak geen doel meer hebben. Dit veld is rondom verlicht door opgewekte zonne-energie, zodat er ook in de avonduren volop gebruik gemaakt kan worden van het veld. Daarnaast is er bij het veld schoon drinkwater aanwezig wat gefilterd wordt uit het wateropvangsysteem onder het veld. Hierdoor hebben de kinderen altijd toegang tot schoon drinkwater.

Schoon drinkwater naast het Colourfield

Kortom, het Colourfield in India levert een enorme bijdrage aan de kinderen en de lokale Indiase gemeenschap op sportief en sociaal vlak. Kinderen kunnen weer even kind zijn en durven weer verder te dromen over een mogelijke sportcarrière in de toekomst, hopelijk aan de top!