Over de Box

Feiten en cijfers

Wereldbevolking

 • Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden of metropolen;
 • Elke seconde groeit het aantal inwoners van steden en metropolen wereldwijd met twee personen;
 • Een op de zes mensen wereldwijd woont in sloppenwijken grenzend aan stedelijke gebieden;
 • Dit is meer dan een miljard mensen wereldwijd, een zevende deel van de wereldbevolking;
 • Een derde van alle stadsbewoners.

Sport

 • Sport heeft een unieke aantrekkingskracht, weet te mobiliseren en inspireren;
 • De aard van sport gaat over participatie. Het gaat over integratie en burgerschap;
 • Sport staat voor menselijke waarden, zoals respect voor de tegenstander, aanvaarding van bindende regels, teamwork en eerlijkheid;
 • Het recht op toegang tot en deelname aan sport en spel is reeds lang erkend in tal van internationale verdragen;
 • Sport is een krachtig hulpmiddel om sociale banden en netwerken te versterken en idealen van vrede, broederschap, solidariteit, geweldloosheid, tolerantie en rechtvaardigheid te bevorderen.

Drinkwater

 • Waterschaarste heeft een effect op meer dan 40 procent van de wereldbevolking;
 • Ruim 663 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater;
 • dit is circa 9% van de wereldbevolking;
 • Wereldwijd drinken dagelijks zo’n 1,8 miljoen mensen vervuild water en zijn daardoor misselijk, verzwakt of ziek;
 • Dagelijks sterven wereldwijd bijna 1.000 kinderen vanwege ziekten veroorzaakt door vuil water of slechte sanitatie;
 • Eén op de vier bewoners van sloppenwijken heeft geen toegang tot sanitatievoorzieningen;
 • Tegen 2050 zal de wereldwijde drinkwaterbehoefte met 55% zijn toegenomen.